Organic Goatmilk Coöperatie

De leden en het bestuur

De ledenvergadering

Alle leden vormen samen de coöperatie. Ze ontmoeten elkaar tweemaal per jaar op de  Algemene Vergadering (tweetalig: Nederlands en Duits).

Het bestuur

De zes bestuursleden worden verkozen door de leden. Ze komen minstens maandelijks bijeen (fysiek en/of online) en bepalen de grote lijnen.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris en stuurt de dagdagelijkse werking.

Kees Steendijk

Kees Steendijk

Voorzitter
JAN VAN TILBURG

JAN VAN TILBURG

Vice-voorzitter
JOHAN DEVREESE

JOHAN DEVREESE

Secretaris

Organic Goatmilk Coöperatie u.a.
Modelleur 27
5171 SL Kaatsheuvel (NL)

info@organicgoatmilk.nl

+31 (0) 88 …